จัดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโดย Caremaker จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะ และสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลทุกคนสามารถดูแลผู้สูงอายุโดยมีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการฝึกอบรมทุกๆ 6 เดือน

จัดอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ทาง Caremaker ได้จัดหลักสูตรเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับผู้ดูแลทุกคน โดยจำลองจากสถานการณ์จริง เพื่อการฝึกปฏิบัติจริง

เยี่ยมบ้าน และตรวจประเมิน

Caremaker เราใส่ใจในการให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลแบบเคสต่อเคส