แคร์เมคเกอร์ ดูแลผู้สูงอายุ

Caremaker

บริการช่วยค้นหาผู้ดูแล

บริการดูแลรูปแบบใหม่ เราคัดเลือก และค้นหาผู้ดูแลให้มีความเหมาะสมกับผู้รับบริการที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการดูแล และให้คำปรึกษาด้านการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และทีมผู้เชี่ยวชาญ

การจัดอบรมให้ความรู้ ดูแลผู้สูงอายุ

เพราะเรา CARE (Caremaker)

C  :  Customer Centricity ลูกค้าคือคนสำคัญ

A  :  Accessible การเข้าถึงบริการที่ง่ายและรวดเร็ว

R  :  Responsibility การรับผิดชอบต่อหน้าที่

E  :  Energetic ความกระตือรือร้นและรักในบริการ

ทำไมต้อง

เลือกใช้บริการกับเรา

  1. มีทีมพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ด้านการดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. มีความต่อเนื่องในการดูแล
  3. หมดห่วงในเรื่องของผู้ดูแลเทงาน และทำงานไม่เป็น
  4. ค้นหาผู้ดูแล  ได้ตรงตามความต้องการ
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ

ลูกค้า และโรงพยาบาลชั้นนำที่มอบความไว้วางใจให้ Caremaker ดูแล