CAREMAKER ใส่ใจมากกว่า

บริการ
ช่วยค้นหา
ผู้ดูแล

บริการช่วยค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยให้การดูแลด้านสุขภาพ และกิจวัตรประจำวัน รวมถึง เฝ้าไข้ ให้แก่ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

My project (16)
ค้นหา และคัดเลือก

ผู้ดูแลให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการ

STANDARD

มีคุณภาพ และมาตรฐาน

CONVENIENCE

ดูแลใกล้ชิด ให้คำปรึกษา ด้านการดูแล

MATCH

ช่วยค้นหาผู้ดูแล ให้ตรงกับความต้องการ

nurse-feeding-elderly-senior-man-eat-breakfast-nursing-home_554837-83
CAREMAKER

ผู้ดูแลได้มาตรฐาน

 • ผู้ดูแลผ่านการคัดกรองประวัติ

  และสัมภาษณ์ประสบการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

ผู้ดูแลให้อะไรแก่คนที่คุณรัก

 • ดูแลกิจวัตรประจำวัน
 • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ประเมินอาการ ตรวจวัดสัญญาณชีพประจำวัน และจัดทำรายงานสุขภาพประจำวัน
 • ดูแลจัดการอาหาร และยาประจำตัว
 • ดูแลสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ในด้านความปลอดภัย ให้ถูกสุขอนามัย

 • จัดทำรายงานสุขภาพ โดยอ้างอิงจากตารางการดูแลกิจวัตรประจำวัน
 • เฝ้าระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

 • พาไปพบแพทย์ตามนัดหมาย

ลงทะเบียนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ดูแล Caremaker การันตีรายได้ที่สูงกว่า

บริการของเรา

เราคัดสรรบริการที่ดีที่สุดเพื่อคนที่คุณรัก

กำหนดงบประมาณได้ตรงตามความต้องการ

บริการดูแลทั้งที่พักอาศัย และสถานพยาบาล

สามารถกำหนดช่วงเวลา หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ให้การดูแลแบบรายวัน/รายเดือน

สามารถเลือกพยาบาล (RN) ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือผู้ดูแลผู้ป่วย (NA)

elderly-man-healthy-rise-fist-up-with-happy-nurse-bedroom-nursing-home-thumb-up_554837-217

พยาบาล (RN)

pexels-cedric-fauntleroy-4269933

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

nurse-measuring-blood-pressure-senior-elderly-woman-hospital-bed-patients-medical-healthcare-senior-

ผู้ดูแลผู้ป่วย (NA)

การใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.ติดต่อ

2.ซักประวัติ

สอบถาม และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

3.ผู้รับบริการแจ้งประวัติคนไข้

ความต้องการในการใช้บริการ

4.รวบรวมข้อมูล

ประเมินคนไข้ และแจ้งอัตราค่าบริการ

ราคาค่าบริการ

ค่าบริการแบบรายวันและรายเดือน

ราคาเริ่มต้นรายวัน
650 บาท
ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมวันหยุด
ราคาเริ่มต้นรายเดือน
15,000 บาท
ค่าบริการต่างจังหวัด +2,000 บาท
ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมวันหยุด

ความคิดเห็นของผูรับบริการ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แคร์เมคเกอร์ (Caremaker)

63/56 พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200

ลูกค้า และโรงพยาบาลชั้นนำที่มอบความไว้วางใจให้ Caremaker ดูแล