งานดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลของเรา

ผู้ช่วยค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เราให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ดูแลเพราะผู้ดูแลคือบุคคลที่ให้การดูแล และช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษ โดยอาจเป็นการดูแลที่บ้าน โรงพยาบาล หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และช่วยลดภาระให้กับครอบครัวของผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

Caremaker

เราให้ความสำคัญกับผู้ดูแลทั้งในด้านรายได้ และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการดูแล

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ กำลังดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

พยาบาล

มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเป็นผู้วางแผน และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยผู้ดูแล

ผู้ช่วยพยาบาล

ดูแลผู้ป่วยด้านต่าง ๆ เช่น การวัดความดันโลหิต การให้ยา และการเปลี่ยนผ้าก๊อซ

ผู้ช่วยผู้ดูแล

คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยด้านต่าง ๆ เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เป็นผู้ดูแลกับ Caremaker ดีกว่าอย่างไร?

สร้างโอกาสในการรับงาน

สามารถทำเป็นงานประจำ เติบโตไปอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา

จัดการเวลาการทำงานได้ด้วยตนเอง

เลือกและวางแผนการทำงานที่เหมาะกับตัวเอง มีเวลาสำหรับทำสิ่งสำคัญ

งานดูแลที่เหมาะสมกับทักษะ

ได้รับงานตรงตามทักษะของผู้ดูแล และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ กำลังยิ้มแย้มและกอดอกด้วยความมั่นใจ

หมดกังวลเรื่องการรับงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

ปริมาณงานเหมาะสมกับค่าบริการ ได้รับเงินค่าจ้างเต็มตามข้อตกลง

บริการช่วยเหลือ ซัพพอร์ตผู้ดูแล

ให้คำแนะนำด้านการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และบริการแทนงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องลา

ลงทะเบียน หรือ ติดต่อร่วมงานกัน

หากคุณสนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ติดต่อทาง

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (สถานะบัตรเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ)
  2. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน