งานดูแลผู้สูงอายุ

Our caregivers

Caregivers Finder Assistant

We value being a caregiver who provides care and assistance to patients, the elderly or dependency people. Care can be provided at home, hospital or nursing home. Caregivers play an important role in caring for patients and the elderly.

Caremaker

We prioritize caregivers in terms of both income and training to enhance caregiving skills.

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ กำลังดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

NURSE

Responsible for patient care closely, including planning and overseeing the care, as well as supervising the duties of nursing assistants and caregivers.

PRATICAL NURSE

Taking care of patients in various aspects, such as measuring blood pressure, administering medication, and changing dressings.

NURSE ASSISTANT

Provide care and assistance to patients in daily routine aspects such as bathing, dressing, feeding, and facilitating various conveniences.

what benefit being a partner with Caremaker?

More job opportunities

Can be your full time job

Flexible work hours

Create and manage your work availability on your own

Job order matches your care skill

Getting proper job description

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ กำลังยิ้มแย้มและกอดอกด้วยความมั่นใจ

Worry free for getting a disputed job

Work and get the full amount paid as your task is accomplished.

Caregiver support center

Provide other caregivers to cover your absence or leave. Care consulting by the nursing team.

Register to join us

Becoming a partner with Caremaker

Please Contact

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (สถานะบัตรเป็นปัจจุบันและไม่หมดอายุ)
  2. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์ และสถานะบัญชีเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน