คำถามที่พบบ่อย

F.A.Qs

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การเริ่มต้นใช้งานบริการกับแคร์เมคเกอร์(Caremaker) หากไม่พบข้อมูล หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง

คำถามต่างๆ

ช่วยค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งและสถานพยาบาล บริการรับส่งผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลและสถานที่ต่างๆ

เป็นผู้ดูแลที่รับงานอิสระ ได้รับการคัดกรองประวัติ ได้มีการทดสอบทักษะด้านการดูแลตามมาตรฐานของ Caremaker 

สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

– พลิกตัว โยกย้ายเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ

– ทำความสะอาดร่างกาย/อาบน้ำบนเตียง

– เปลี่ยนผ้าอ้อม

– ให้อาหารทางสายยาง/ดูดเสมหะ

– จัดเตรียมยา ป้อนยา

– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

– ดูแลความสะอาดสุขอนามัย

สำหรับผู้ป่วยไม่ติดเตียง

– ช่วงเหลือประคองเข้าห้องน้ำ อาบน้ำชำระร่างกาย

– พยุงเดินออกกำลังกาย

– จัดเตรียมยา ป้อนยา

– ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

– จัดกิจกรรมร่วมกับผู้รับบริการ เช่น การพูดคุย อ่านหนังสือให้ฟัง

ทีมผู้ดูแลได้รับคัดกรองประวัติด้านการดูแลผู้สูงอายุ และการทดสอบทักษะด้านการดูแลตามมาตรฐานของ Caremaker

ผู้ดูแลมีกี่ประเภท

       1.พยาบาล (RN)

       2.ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

       3.ผู้ดูแลผู้ป่วย (NA)

– อัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 650 บาท/วัน ให้คำปรึกษาฟรี ประเมินเคสฟรี ราคาขึ้นอยู่กับอาการของผู้รับบริการ 

– มีทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการดูแลอย่างใกล้ชิด

– มีความต่อเนื่องในการดูแล

– หมดห่วงในเรื่องของผู้ดูแลเทงาน และทำงานไม่เป็น

– Caremaker ค้นหาผู้ดูแลได้ตรงตามความต้องการ

– มีการจัดการในเรื่องของวันหยุดให้แก่ผู้ดูแลได้พักอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการเหนื่อยล้าในการ ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

– ค่าบริการจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ดูแล ทักษะในด้านการดูแล ซึ่งเราจะคัดกรองผู้ดูแลให้เหมาะสมกับสภาพคนไข้ และ ความต้องการของผู้รับบริการ

– สามารถเปลี่ยนได้ หากมีผู้แลที่สามารถพร้อมเริ่มแทนงานได้ทันที สามารถเปลี่ยนได้ทันที หากไม่พร้อม จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 3-5 วันทำการ

– กรณีผู้รับบริการเสียชีวิต

– ผู้ดูแลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำงาน 

– ทาง Caremaker ไม่สามารถหาผู้ดูแลที่พร้อมแทนงานได้ ภายในระยะเวลาที่ตกลง 

เพิ่มเติม

– ภายในจังหวัด หากเป็นการใช้บริการในต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ดูแล ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งผู้รับบริการก่อนการส่งผู้ดูแลไปยังพื้นที่นั้นๆ

– ผู้ดูแลแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานในการดูแลคนไข้เหมือนกัน ส่วนทักษะและความชำนาญขึ้นอยู่ประสบการณ์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะในการดูแลขึ้นอยู่กับอาการของ คนไข้แต่ละราย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลต้องมีทักษะการพลิกตัว การดูแลแผลกดทับ การป้อนอาหารทางสายยาง

– ให้บริการในเขตภาคเหนือ

– มีในเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง แต่จะมีการ Tele Home Visit โดยพยาบาล 1 ครั้ง/เดือน

– ผู้ดูแลจะรับผิดชอบการทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับบริการตามที่ได้ตกลงเท่านั้น หากเป็นการทำงานบ้านที่นอกเหนือจากข้อตกลง ผู้ดูแลจะไม่สามารถทำได้

– อุบัติเหตุที่เกิดจากการดูแลของผู้ดูแล

– อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ

เราตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในด้านการดูแลต่อผู้รับบริการ เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ Caremaker จะมีการสอบสวน และหาสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้

– ตามมาตรฐานของ Caremaker จะมีการทำแผนการดูแลให้กับผรบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้รับบริการ และความประสงค์ของญาติผู้รับบริการเป็นหลัก

– ในการให้บริการดูแล จะเป็นการจ้างงานระหว่างผู้รับบริการ และผู้ดูแล การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นการตกลงระหว่างผู้รับบริการ และผู้ดูแลเท่านั้น Caremaker ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้

– บริษัทตั้งอยู่ฝั่งด้านในคูเมืองติดกับคลีนิคหมอสุรเชษฐ ตรงข้ามกับโรงเรียนวัฒนโนทัย