การดูแลผู้สูงอายุ

Caregiving Training Course

Caregiving training course constantly conducted by Caremaker, is to enhance skills and establish standards for caregiving. This is aimed at ensuring a consistent level of service quality.

ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ และฟีดอาหาร
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการช่วยหายใจ

First aid training and basic life support (BLS)

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เราได้จัดหลักสูตรเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับผู้ดูแลทุกคน โดยจำลองจากสถานการณ์จริง เพื่อการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุ อย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ โดยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงวิลแชร์
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงวิลแชร์
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกอบรมอบรม

Home visit and health assessment

การดูแลผู้สูงอายุ คือสิ่งสำคัญที่สุด  เราใส่ใจในการให้บริการเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลแบบเคสต่อเคส

ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินอาการผู้ป่วยในแต่ละเดือน

เฝ้าดูแล และทำกายภาพบำบัดอย่างใกล้ชิด

การเฝ้าดูแล และกายภาพบำบัดเบื้องต้น ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจในคุณภาพการดูแลที่ดีที่สุดจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการทำกายภาพเบื้องต้น
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการทำกายภาพเบื้องต้นให้กับคุณยาย
ผู้ดูแลกำลัง ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการสอนคุณยายฝึกกล้ามเนื้อ